Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław 50-062

polityka ochrony danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach naszego klubu, dzięki którym jego obsługa będzie jeszcze łatwiejsza, a Ty zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STUDIO G, firma prowadzona przez Grację Bednarz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17 (dalej „My”, „klub", „lokal”,„Szklana Ćma” ) właściciel klubu Szklana Ćma mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17.
W firmie STUDIO G nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: biuro@szklanacma.pl bądź na adres pocztowy: STUDIO G Gracja Bednarz ul. Ofiar Oświęcimskich 17 Wrocław 50-062.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rozmowy telefonicznej bądź korespondencji mailowej, a także później, w związku z zamówieniami i rezerwacjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym klubie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez STUDIO G?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy słownej bądź pisemnej zawartej z Tobą, w celu:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu klubu Szklana Ćma, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec klubu Szklana Ćma w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do własciwego organu ochrony danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom, które zapewniają elektroniczne usługi płatnicze oraz pracownikom firmy STUDIO G.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Szklana Ćma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Jakie masz prawa wobec klubu Szklana Ćma w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Niniejszy tekst jest również formą realizacji przez STUDIO G, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.